Угода користувача

Ця угода укладається між адміністрацією сайту deltasonic.com.ua (далі за текстом також – Сайт) та користувачем Сайту - особою, яка відвідує Сайт/сторінки Сайту та/або використовує хоча б одну можливість, що надається Сайтом та/або використовує хоча б один сервіс сайту.

Ця Угода користувача регулює порядок використання Сайту, можливостей, що надаються Сайтом, сервісів Сайту.

1. Користувач Сайту
1.1. Користувачем Сайту є будь-яка особа, яка відвідує Сайт (проглядання хоча б однієї сторінки/розділу тощо) з будь-якою метою, у тому числі без необхідності реєстрації/авторизації на Сайті.

1.2. Для користування можливостями та сервісами Сайту користувачеві Сайту необхідно приєднатися до цієї угоди користувача.

1.3. Користувач Сайту приєднується до цієї користувальницької угоди шляхом розміщення/вказівки своїх персональних даних (у тому числі ПІБ та/або номера телефону та/або адреси електронної пошти) на Сайті та/або повідомлення про свої персональні дані (у тому числі ПІБ та/або номера телефону та/або адреси електронної пошти) на Сайті та/або через форму зворотного зв'язку на Сайті. Розміщенням/зазначенням своїх персональних даних (у тому числі ПІБ та/або номера телефону та/або адреси електронної пошти) на Сайті та/або повідомленням про свої персональні дані (у тому числі ПІБ та/або номери телефону та/або адреси електронної пошти) на Сайті та/або через форму зворотного зв'язку на Сайті користувач Сайту підтверджує свою обізнаність з умовами даної користувальницької угоди та свою згоду з умовами даної користувальницької угоди/прийняття умов даної користувальницької угоди та розповсюдження на неї умов даної користувальницької угоди.

1.4. Користувач Сайту не має права користуватися можливостями/сервісами Сайтом у випадку, якщо такий користувач Сайту не прийняв умови цієї угоди. Сайту/адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності перед користувачем Сайту у випадку, якщо користувач Сайту не приєднався до цієї угоди/не прийняв умови цієї угоди.

1.5. У випадку, якщо користувач Сайту не досяг установленого законодавством України віку для укладення подібних угод та/або порушує положення чинного законодавства України в рамках укладення подібних угод, такий користувач Сайту не може користуватися можливостями/сервісами Сайту та не може приєднатися до цієї угоди .
2. Права та використання матеріалів/інформації Сайту
2.1. Залишати відгуки, коментувати, користуватися іншими можливостями/сервісами Сайту можуть користувачі Сайту, які приєдналися до цієї угоди користувача/прийняли умови цієї угоди.

2.2. Будь-яка інформація та/або матеріали, зазначені/зазначені на Сайті (у будь-якому розділі Сайту/будь-якій статті на Сайті/будь-якій відповіді на будь-який запит на Сайті), не є/не є лікарською консультацією/лікарським висновком і в жодному разі не може бути використана для встановлення діагнозу, призначення лікування та не замінює консультацію лікаря.

2.2. Користувач має право:

2.2.1. розміщувати/залишати відгуки з урахуванням можливостей Сайту та умов даної користувальницької угоди;

2.2.2. розміщувати/залишати запити для отримання інформації/матеріалів з урахуванням можливостей Сайту та умов даної користувальницької угоди;

2.2.3. розміщувати/залишати оцінки з урахуванням можливостей Сайту та умов даної користувальницької угоди;

2.2.4. використовувати інші можливості/сервіси Сайту з урахуванням можливостей Сайту та умов даної користувальницької угоди за обов'язкового дотримання положень чинного законодавства України.

2.3. Будь-яке копіювання інформації/матеріалів, розміщених на Сайті, заборонено.

2.4. Якщо не зазначено інше, права інтелектуальної власності на інформацію/матеріали, розміщені на Сайті, належать адміністрації Сайту та/або власнику Сайту.

2.5. Права на найменування, назви, торгові марки/знаки для товарів та послуг, зареєстровані в установленому законодавством України порядку, належать їх законним власникам згідно з чинним законодавством України. На Сайті можуть не використовуватись знаки правової охорони для їх позначення.

2.6. Користувач Сайту шляхом розміщення/вказівки своїх персональних даних на Сайті (у тому числі ПІБ та/або номери телефону та/або адреси електронної пошти) та/або повідомлення про свої персональні дані (у тому числі ПІБ та/або номери телефону та/або адреси електронної пошти) на Сайті та/або через форму зворотного зв'язку на Сайті підтверджує та гарантує, що його персональні дані та інформація, яку він надав, є актуальними, точними, повними та достовірними, а також що надання такої інформації повністю відповідає чинному законодавству України та не порушує будь-яких положень чинного законодавства України та прав третіх осіб.

2.7. Адміністрація Сайту має право на свій розсуд видаляти будь-які повідомлення/відгуки/оголошення користувачів Сайту, які порушують чинне законодавство України та/або правила та/або обмеження, встановлені цією угодою.

2.8. Якщо користувач Сайту вважають інформацію/матеріали, розміщені на Сайті, такою/такою, яка/які порушують чиїсь права та/або чинне законодавство України, користувач Сайту має право зв'язатися з адміністрацією Сайту за будь-яким із номерів, зазначених у розділі Контакти на Сайті , або написавши електронний лист на адресу електронної пошти, вказану в розділі Контакти на Сайті, для усунення розбіжностей. викликаних розміщеною на сайті інформацією.
3. Правила користування Сайтом та розміщення/написання відгуків/запитів/коментарів
3.1. При користуванні Сайтом та розміщенні/написанні відгуків/запитів/коментарів користувач Сайту зобов'язаний дотримуватись норм чинного законодавства України, прав третіх осіб, а також дотримуватись встановлених даною користувальницькою угодою правил та обмежень.

3.2. Незнання положень законодавства України, правил та обмежень, встановлених цією користувальницькою угодою, не звільняє користувача Сайту від необхідності їх дотримання та виконання, а також від відповідальності за їх порушення.

3.3. Користувач Сайту не має права використовувати Сайт, можливості/сервіси Сайту, інформацію/матеріали, розміщені на Сайті, для цілей, що не відповідають законодавству України (є протизаконними), для порушення законодавства України та/або прав третіх осіб.

3.4. При користуванні Сайтом користувачеві Сайту заборонено:

3.4.1. Публікація закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади; до зміни державного кордону України; до знищення майна, захоплення будівель чи споруд; до агресії або розв'язання військового конфлікту; інші дії та публікація будь-яких інших повідомлень/відгуків тощо, що суперечать чинному законодавству України.

3.4.2. Розміщення реклами.

3.4.3. Розміщення повідомлень/відгуків/оголошень комерційного значення та/або з комерційною метою.

3.4.4. Розміщення образливих та/або нецензурних повідомлень/відгуків/оголошень, у тому числі до Сайту та/або адміністрації Сайту.

3.4.5. Розміщення повідомлень/відгуків/оголошень, які не відповідають дійсності та/або є неправдивими.

3.4.6. Розміщення повідомлень/відгуків/оголошень, які мають ознаки дискримінації щодо національної, етнічної, расової чи релігійної приналежності.

3.4.7. Розміщення повідомлень/відгуків/оголошень, використання інформації/матеріалів, розміщених на Сайті, з порушенням прав інтелектуальної власності третіх осіб.

3.4.8. Розміщення повідомлень/відгуків/оголошень із закликами та/або пропагандою порушення положень чинного законодавства України та з порушенням будь-яких прав третіх осіб.

3.4.9. Публікувати/розміщувати на Сайті посилання на сайт(и) та/або файл(и), що порушують або сприяють порушенню чинного законодавства України та/або будь-яких прав третіх осіб.

3.4.10. Розміщувати/публікувати недостовірну інформацію про себе та/або третіх осіб.

3.4.11. Розміщення повідомлень/відгуків/оголошень від імені адміністрації Сайту, у тому числі із зазначенням імені як адміністрація Сайту, адміністратор, модератор тощо.

3.5. Сайт/розділи Сайту можуть модеруватися / коригуватися / змінюватись на розсуд адміністрації Сайту без будь-яких обмежень та/або попередніх повідомлень, якщо інше не передбачено чинним законодавством України
4. Відповідальність
4.1. Відповідальність за достовірність інформації/матеріалів, розміщених/опублікованих/наданих користувачем Сайту несе виключно такий користувач Сайту, який розмістив/опублікував/надав таку інформацію/матеріали.

4.2. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за діяльність користувача Сайту та використання Сайту, можливостей/сервісів Сайту, інформації/матеріалів, розміщених на Сайті, користувачем Сайту, у тому числі у разі порушення користувачем Сайту чинного законодавства України та/або прав третіх осіб.

4.3. Користувач Сайту несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

4.4. Сайт/адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які прямі чи опосередковані збитки, завдані користувачем Сайту та/або третіми особами внаслідок користування Сайтом, а також не несе відповідальності за втрачену вигоду.

4.5. Користувач Сайту розуміє і погоджується з тим, що він одноосібно несе відповідальність за будь-яке порушення таким користувачем Сайту своїх зобов'язань, передбачених цією Угодою користувача, а також за всі і будь-які наслідки користування Сайтом та/або порушень положення цієї Угоди, включаючи будь-які збитки, збитки , втрачену, в тому числі понесені Сайтом/адміністрацією Сайту, а також що Сайт/адміністрація Сайту не несе відповідальності перед користувачем Сайту та/або третіми особами у разі користування Сайтом та/або порушення користувачем Сайту будь-яких положень цієї угоди та/або прав третіх осіб.

5. Обробка та зберігання ваших персональних даних
5.1. Невід'ємною частиною цієї угоди є згоду на використання персональних даних/згоду на обробку персональних даних.

5.2. Розміщені користувачем Сайту повідомлення/відгуки/оголошення на Сайті є доступними для всіх користувачів Сайту, за винятком випадків звернення за допомогою форми зворотного зв'язку на Сайті.

5.3. Користувач Сайту шляхом розміщення/вказівки своїх персональних даних на Сайті (у тому числі ПІБ та/або номери телефону та/або адреси електронної пошти) та/або повідомлення про свої персональні дані (у тому числі ПІБ та/або номери телефону та/або адреси електронної пошти) на Сайті підтверджує та погоджується з тим, що вказана ним інформація (у тому числі ПІБ), розміщена на Сайті у відкритому доступі (у разі розміщення/опублікування відгуку, коментаря тощо) буде доступна іншим користувачам Сайту та адміністрації Сайту та користувач Сайту не заперечує проти загальнодоступності такої інформації, крім випадків використання користувачем Сайту форми зворотного зв'язку на Сайті.

5.3. У певних випадках адміністрація Сайту може співпрацювати та взаємодіяти зі своїми партнерами та передавати їм дані за умови, що правила обробки та зберігання персональних даних у таких партнерів відповідають вимогам законодавства та умовам з обробки та зберігання персональних даних, передбачених цією угодою. У таких випадках адміністрація Сайту забезпечує вжиття належних заходів щодо захисту таких даних.

5.4. Додатково до цілей, зазначених у згоді на використання персональних даних/згоді на обробку персональних даних, персональні дані можуть використовуватися також для таких цілей:

5.4.1. для розміщення/опублікування користувачами Сайту відгуків/коментарів на Сайті;

5.4.2. задля забезпечення належного функціонування Сайту;

5.4.3. для отримання користувачем Сайту інформаційних повідомлень/розсилок;

5.4.4. для здійснення зв'язку з користувачем Сайту;

5.4.5. для формування статистики з метою покращення функціонування Сайту.

5.5. Терміни зберігання даних можуть відрізнятися.

5.6. У випадку, якщо користувач Сайту вважає, що його права порушені Сайтом/адміністрацією Сайту, такий користувач Сайту може пред'явити претензію в електронному вигляді з детальним зазначенням мотивів даної претензії та вказаним порушенням прав (у тому числі із зазначенням дій Сайту/адміністрації Сайту, які за думці користувача Сайту порушують його права), надіславши відповідну електронну претензію на електронну пошту, вказану на Сайті у розділі Контакти, або відправивши претензію на адресу, вказану на Сайті у розділі Контакти.
6. Конфіденційність
6.1. Невід'ємною частиною цієї угоди є політика конфіденційності, розміщена на Сайті.

6.2. Порядок збору, використання та розголошення інформації, що є конфіденційною, здійснюється на підставі політики конфіденційності, розміщеної на Сайті.

6.3. Приєднуючись до цієї угоди (у тому числі відвідуючи Сайт), користувач Сайту автоматично підтверджує та погоджується з умовами/положеннями політики конфіденційності, розміщеної на Сайті.

6.4. Збирання, зберігання, використання, обробка та розголошення конфіденційної інформації користувача Сайту, отриманої адміністрацією Сайту внаслідок користування Сайтом користувачем Сайту, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7. Кукі-файли
7.1. Для покращення функціонування Сайту, сервісів Сайту та для зручнішого користування Сайтом користувачем Сайту здійснюється збір деякої частини інформації, надісланої з браузера користувача Сайту (куки-файли). Користувач Сайту за бажанням може вимкнути відправлення файлів cookie (в налаштуваннях браузера користувача Сайту). Відключення функції надсилання файлів cookie може обмежити можливості користування Сайтом користувачем Сайту.

8. Заключні положення
8.1. Невід'ємною частиною цієї угоди є згода на використання персональних даних/згода на обробку персональних даних, згода на розсилку та політика конфіденційності.

8.2. Адміністрація Сайту має право в будь-який час на свій розсуд припинити дію цієї угоди з користувачем Сайту.

8.3. У разі будь-якого користування Сайтом користувач Сайту в будь-якому випадку автоматично приєднується до цієї угоди, приймає умови/положення цієї угоди та погоджується з усіма її умовами. У разі користування Сайтом користувач Сайту розуміє, приймає та погоджується з тим, що адміністрація Сайту розцінює факт користування Сайтом користувачем Сайту як приєднання до даної користувальницької угоди та згоду з усіма умовами цієї угоди з моменту початку користування Сайтом.

8.4. Будь-які претензії та офіційні звернення користувачів розглядаються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.6. Будь-які умови цієї угоди можуть бути змінені адміністрацією Сайту в односторонньому порядку на свій розсуд. Текст цієї угоди, розміщений на Сайті, є чинним.

Телеграм
Вайбер